Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych S
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+6,16 PLN
+3,09 %
wycena na dzień 26.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -19.45% -16.23% -/-
3m -22.85% -17.61% -/-
6m -17.23% -12.32% -/-
12m -10.90% -10.08% -/-
YTD -22.16% -17.48% -/-
max -9.00% -6.42% -/-

Oceny Analiz Online

Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający:
 • data uruchomienia: 30.11.2018 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 200 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 402,2 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów subfunduszu inwestowana jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu NN (L) Global High Dividend, którego główną kategorią lokat są instrumenty udziałowe spółek notowanych na giełdach w dowolnym kraju świata, oferujące atrakcyjny zwrot z dywidend. Pozostała część aktywów może być lokowana w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego (do 20%) bądź depozyty (do 20%).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę