Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
NN Obligacji
NN Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,21 PLN
+0,06 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.43% 0.77% 22/25
3m 2.74% 2.69% 11/25
6m 6.05% 4.35% 2/25
12m 8.09% 5.59% 3/23
36m 16.43% 12.71% 3/21
YTD 5.89% 4.18% 2/25
max 245.95% 261.14% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Tomasz Rabęda (od 04.2018)
 • data uruchomienia: 24.02.1999 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 200 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 3 006,0 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% ICE BofAML Poland Government Index
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu inwestowane są głównie w długoterminowe instrumenty dłużne, w szczególności obligacje Skarbowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,07 od -0,00 do 1,60 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,61% od 0,34% do 1,37% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,50 od 0,14 do 0,60 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę