NN Obligacji
NN Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,58 PLN
+0,19 %
wycena na dzień 23.05.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.41% 0.13% 2/23
3m 0.16% 0.11% 14/23
6m 2.29% 1.97% 5/22
12m 3.17% 2.60% 6/22
36m 9.25% 6.53% 3/20
YTD 1.00% 0.70% 6/23
max 214.06% 236.03% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Tomasz Rabęda (od 04.2018)
 • data uruchomienia: 24.02.1999 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 200 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 2 015,6 mln PLN (04.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% ICE BofAML Poland Government Index
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu inwestowane są głównie w długoterminowe instrumenty dłużne, w szczególności obligacje Skarbowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,78 od -0,00 do 1,94 dobry
odchylenie standardowe 0,61% od 0,42% do 1,14% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,15 od -0,07 do 0,25 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę