Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Investor Indie i Chiny
Investor Parasol SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,35 PLN
-0,16 %
wycena na dzień 28.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.78% 0.07% 5/5
3m -6.52% -5.83% 4/5
6m -9.42% -10.34% 3/5
12m -5.41% -5.11% 4/5
36m -0.11% -6.94% 1/5
YTD -9.58% -13.04% 1/5
max 121.24% 62.98% -/-
Investor Indie i Chiny

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)
 • data uruchomienia: 07.10.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 50 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 16,7 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny i Indie
 • benchmark: 45% MSCI INDIA (przeliczony na polską walutę) + 45% MSCI CHINA (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M
 • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa emitowane przez następujące fundusze zagraniczne: DWS India, Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap, Deutsche Invest I Chinese Equities, Deutsche Invest I Top Asia. Poprzez wymienione fundusze zagraniczne, fundusz utrzymuje ekspozycję na rynki krajów rozwijających się, głównie w Indiach i Chinach.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,36 od -0,00 do 0,36 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 3,89% od 3,89% do 4,65% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,03 od -0,09 do 0,03 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę