Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Investor Turcja
Investor Parasol SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,53 PLN
+0,56 %
wycena na dzień 26.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -18.18% -17.37% 2/2
3m -18.48% -16.79% 2/2
6m -20.14% -16.76% 2/2
12m -14.37% -10.86% 2/2
36m -40.59% -37.33% 2/2
YTD -19.30% -17.66% 2/2
max -5.63% 7.83% -/-

Oceny Analiz Online

Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)
 • data uruchomienia: 07.10.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 50 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 38,7 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji tureckich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Turcja
 • benchmark: 90% MSCI TURKEY (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M
 • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego DWS Turkei. Do 100% aktywów fundusz może również lokować bezpośrednio w udziałowe papiery wartościowe tureckich emitentów. Fundusz DWS Turkei inwestuje w akcje (min. 70%) i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) emitentów z rynku tureckiego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 - -
odchylenie standardowe 9,37% - -
Sharpe'a -0,09 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę