Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
Investor Parasol SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,06 PLN
-0,08 %
wycena na dzień 28.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.18%
3m -13.27%
6m -20.57%
12m -13.98%
36m -5.99%
YTD -18.36%
max -26.74%
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Łukasz Hejak (od 05.2010)
 • data uruchomienia: 28.01.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 50 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 6,2 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora nieruchomości
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 30% WIG Budownictwo + 20% WIG Deweloperzy + 50% RREEF Global Real Estate Securities
 • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Deutsche Invest I Global Real Estate Securities. Fundusz źródłowy inwestuje głównie w instrumenty udziałowe spółek zajmujących się obrotem nieruchomościami oraz spółek inwestujących w nieruchomości, a także w pochodne instrumenty finansowe, których instrumenty bazowe bezpośrednio lub pośrednio stanowią inwestycje na rynkach nieruchomości. Do 30% lokat mogą stanowić akcje spoza sektora nieruchomości.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,66% - -
Sharpe'a -0,05 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę