Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
Investor Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,03 PLN
-0,05 %
wycena na dzień 16.07.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.83% 4.00% 7/9
3m 2.32% 0.52% 2/9
6m 10.17% 5.68% 1/9
12m -8.32% 0.41% 9/9
36m 14.84% 5.71% 2/8
YTD 13.44% 9.39% 1/9
max -44.49% 1.87% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Łukasz Hejak (od 10.2008)
 • data uruchomienia: 29.12.2006 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 50 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 54,7 mln PLN (06.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
 • benchmark: 70% Investor MS + 30% WIBID 6M
 • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 70% aktywów lokowane jest w akcje spółek o kapitalizacji rynkowej w dniu dokonania inwestycji niższej niż trzy miliardy euro oraz w inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe. Fundusz lokuje aktywa w akcje emitentów z krajów Nowej Europy oraz Rosji i Turcji. Kraje Nowej Europy obejmują: Litwę, Łotwę, Estonię, Bułgarię, Rumunię, Słowację, Czechy, Węgry, Słowenię i Polskę.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,23 od -0,00 do 0,53 dobry
odchylenie standardowe 3,50% od 2,78% do 4,08% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,10 od 0,01 do 0,14 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę