Aviva Investors Dochodowy (d. Aviva Investors Depozytowy)
Aviva Investors FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,01 %
wycena na dzień 20.03.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.17% 0.17% -/-
3m 0.77% 0.95% -/-
6m 1.07% 1.13% -/-
12m 1.92% 1.31% -/-
YTD 0.65% 0.91% -/-
max 2.78% 1.79% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Radosław Gałecki (od 12.2017)
  Grzegorz Latała (od 12.2017)
  Marcin Mężykowski (od 12.2017)
 • data uruchomienia: 28.11.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 15.12.2017 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 49,5 mln PLN (02.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: dłużne polskie korporacyjne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% Citigroup PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje od 0% do 100% aktywów w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy, które lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe instrumenty finansowe. Od 0% do 100% aktywów funduszu jest lokowane w skarbowe: dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę