Aviva Investors Depozytowy
Aviva Investors FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 18.12.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.04% 0.35% 53/57
3m 0.29% 0.39% 43/57
6m 0.69% 0.55% 22/54
12m 1.91% 1.33% 13/52
YTD 1.80% 1.25% 13/52
max 1.91% 1.33% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Radosław Gałecki (od 12.2017)
  Grzegorz Latała (od 12.2017)
  Marcin Mężykowski (od 12.2017)
 • data uruchomienia: 28.11.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 15.12.2017 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 46,0 mln PLN (11.2018)
 • segment: gotówkowe i pieniężne PLN
 • grupa: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% Citigroup PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje od 0% do 100% aktywów w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy, które lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe instrumenty finansowe. Od 0% do 100% aktywów funduszu jest lokowane w skarbowe: dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę