Aviva Investors Globalnych Akcji
Aviva Investors FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,11 PLN
+0,09 %
wycena na dzień 16.07.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.54% 3.26% 28/35
3m -0.70% 2.03% 29/35
6m 8.30% 11.99% 28/35
12m -1.49% 0.56% 21/33
YTD 11.66% 17.16% 28/35
max -0.18% 6.58% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Dawid Frączek (od 05.2011)
  Rafał Janczyk (od 05.2011)
  Marek Kaźmierczak (od 05.2011)
  Łukasz Kurek (od 05.2011)
  Piotr Friebe (od 10.2015)
 • data uruchomienia: 31.05.2011 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 28.07.2017 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 16,7 mln PLN (06.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, które inwestują głównie w akcje. Fundusz może także inwestować bezpośrednio w akcje. Portfel akcji w ramach inwestycji pośrednich i bezpośrednich jest szeroko zdywersyfikowany geograficznie i obejmuje zarówno akcje spółek z siedzibami w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Dominujący udział portfela ulokowanego w tytułach uczestnictwa mogą stanowić fundusze zagraniczne Grupy Aviva.

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę