Aviva Investors Globalnych Akcji
Aviva Investors FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,82 PLN
+0,72 %
wycena na dzień 15.02.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.54% 5.21% 25/37
3m -0.05% 1.63% 23/35
6m -5.24% -6.68% 15/35
12m -3.08% -4.24% 14/33
YTD 6.90% 8.92% 27/37
max -4.44% -0.92% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Dawid Frączek (od 05.2011)
  Rafał Janczyk (od 05.2011)
  Marek Kaźmierczak (od 05.2011)
  Łukasz Kurek (od 05.2011)
  Piotr Friebe (od 10.2015)
 • data uruchomienia: 31.05.2011 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 28.07.2017 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 17,2 mln PLN (01.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, które inwestują głównie w akcje. Fundusz może także inwestować bezpośrednio w akcje. Portfel akcji w ramach inwestycji pośrednich i bezpośrednich jest szeroko zdywersyfikowany geograficznie i obejmuje zarówno akcje spółek z siedzibami w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Dominujący udział portfela ulokowanego w tytułach uczestnictwa mogą stanowić fundusze zagraniczne Grupy Aviva.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę