Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
Aviva Investors FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,04 PLN
+0,04 %
wycena na dzień 16.07.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.38% 1.75% 10/15
3m -2.58% 0.36% 15/15
6m 2.38% 5.10% 13/15
12m 2.16% -0.22% 3/15
36m -8.10% 6.38% 12/12
YTD 5.36% 7.70% 11/15
max -2.51% 24.50% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Łukasz Kurek (od 05.2010)
  Rafał Janczyk (od 05.2010)
  Dawid Frączek (od 05.2010)
  Marek Kaźmierczak (od 03.2011)
  Piotr Friebe (od 10.2015)
 • data uruchomienia: 10.05.2010 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 18,5 mln PLN (06.2019)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz prowadzi politykę aktywnej alokacji aktywów. Od 0 do 100% lokat funduszu mogą stanowić instrumenty udziałowe, dłużne papiery wartościowe, instrumenty bazowe dla instrumentów pochodnych i instrumenty rynku pieniężnego. Aktywa lokowane są w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynkach Rzeczpospolitej Polskiej, w państwie członkowskim oraz wybranych krajach OECD: USA, Japonia, Szwajcaria, Turcja.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,06 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 2,52% od 0,99% do 3,34% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,11 od -0,11 do 0,21 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę