Aviva Investors Nowych Spółek
Aviva Investors FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,01 %
wycena na dzień 23.04.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.19% 1.24% 1/60
3m 5.99% 1.50% 3/59
6m 3.97% 6.31% 45/58
12m -8.28% -4.37% 46/56
36m -5.19% 8.53% 43/52
YTD 10.67% 6.19% 4/59
max 53.86% -3.03% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Łukasz Kurek (od 04.2008)
  Dawid Frączek (od 04.2008)
  Rafał Janczyk (od 04.2008)
  Marek Kaźmierczak (od 03.2011)
  Piotr Friebe (od 10.2015)
 • data uruchomienia: 08.04.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 90,9 mln PLN (03.2019)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 90% WIG + 10% Citigroup PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency
 • polityka inwestycyjna: Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w polskie akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka. Subfundusz dąży do tego, by min. połowę portfela akcyjnego stanowiły akcje spółek notowanych na Rynkach Zorganizowanych krócej niż 36 miesięcy, licząc do dnia ich nabycia przez Subfundusz. Do 40% aktywów lokuje w bezpieczne instrumenty, takie jak: obligacje i bony skarbowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,88 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,90% od 2,55% do 4,98% niska zmienność
Sharpe'a -0,07 od -0,18 do 0,23 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę