Aviva Investors Kapitał Plus (d. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus)
Aviva Investors FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,40 PLN
+0,24 %
wycena na dzień 15.02.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.42% 0.52% 3/36
3m 1.46% 1.43% 20/36
6m -1.89% -1.25% 27/36
12m -5.32% -3.15% 30/36
36m -0.34% 7.54% 27/29
YTD 2.07% 1.31% 6/36
max 66.86% 63.40% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Janczyk (od 10.2004)
  Dawid Frączek (od 04.2008)
  Łukasz Kurek (od 04.2008)
  Marek Kaźmierczak (od 03.2011)
  Piotr Friebe (od 10.2015)
 • data uruchomienia: 06.10.2004 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 44,7 mln PLN (01.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 20% WIG + 80% Citigroup Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu są lokowane głównie w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Udział tych lokat w zarządzanych środkach nie będzie niższy niż 50%. Polityka funduszu zakłada również inwestycje na rynku akcji, a ich maksymalny udział w aktywach nie może przekraczać 30%. Modelowa struktura aktywów zakłada udział akcji polskich spółek na poziomie 15%, a pozostałe 85% aktywów mają stanowić krótkoterminowe instrumenty dłużne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,50 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,89% od 0,42% do 1,94% niska zmienność
Sharpe'a -0,16 od -0,34 do 0,37 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę