Copernicus Best Brands
Copernicus FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,63 PLN
-0,59 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.83% -1.56% 4/11
3m -1.63% -0.70% 8/11
6m -0.51% 0.27% 8/11
YTD 11.27% 16.63% 9/11
max 11.27% 16.63% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Marcin Bogusz (od 12.2018)
 • data uruchomienia: 08.07.2010 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 31.12.2018 r.
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,7 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek, które charakteryzują się znanymi markami, mają silną pozycję w swojej branży lub mogą w przyszłości taką silną pozycję zdobyć. Strategia funduszu zakłada selekcję spółek na podstawie kryteriów, do których należą: siła biznesu, rozpoznawalność i renoma marki, silna pozycja w branży. Co najmniej 66% aktywów funduszu lokowane jest w akcje spółek notowanych za granicą, szczególnie na rynkach amerykańskich.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę