Copernicus Oszczędnościowy
Copernicus FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,05 PLN
-0,04 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.08% 0.26% 24/27
3m 0.50% 0.62% 17/27
6m 1.65% 1.43% 6/27
12m 2.74% 2.15% 7/26
YTD 1.68% 1.57% 10/26
max 3.16% 2.21% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Marcin Bogusz (od 06.2018)
 • data uruchomienia: 16.07.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 29.06.2018 r.
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 4,6 mln PLN (09.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Minimum 66% aktywów funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Udział średnio- i długoterminowych papierów dłużnych w aktywach funduszu wynosi co najmniej 50%. Instrumenty rynku pieniężnego stanowią nie mniej niż 10% aktywów.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę