Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Copernicus Oszczędnościowy
Copernicus FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,01 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.66% 0.68% 14/26
3m 0.41% 0.16% 11/26
6m 0.57% 0.58% 14/26
12m 1.90% 1.91% 8/26
YTD 0.79% 0.63% 9/26
max 3.91% 2.95% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Marcin Bogusz (od 06.2018)
  Kamil Krukowski (od 11.2019)
 • data uruchomienia: 16.07.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 29.06.2018 r.
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 15,3 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Minimum 66% aktywów funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Udział średnio- i długoterminowych papierów dłużnych w aktywach funduszu wynosi co najmniej 50%. Instrumenty rynku pieniężnego stanowią nie mniej niż 10% aktywów.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę