Golub GetHouse Investment Fund FIZ AN
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 21.02.2018

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu
1m 0.00%
3m 0.00%
YTD 0.00%
max 0.00%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający:
 • data uruchomienia: 13.10.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień kwartału kalendarzowego
 • wartość aktywów netto: 15,1 mln PLN (12.2017)
 • segment: nieruchomości
 • grupa: nieruchomości uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje pośrednio lub bezpośrednio w projekty deweloperskie na rynku mieszkań na wynajem w Warszawie. Min. 80% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty nie będące w publicznej ofercie: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, udziały w spółkach z o.o., wierzytelności, waluty. Pozostałe aktywa lokowane są w inne dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, waluty i depozyty bankowe.

Inne fundusze towarzystwa

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę