Sirius Link FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 21.02.2018

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu
1m 0.96%
3m 1.71%
YTD 0.96%
max 4.61%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający:
 • data uruchomienia: 31.08.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień roboczy w każdym miesiącu kalendarzowym
 • wartość aktywów netto: 9,4 mln PLN (01.2018)
 • segment: nieruchomości
 • grupa: nieruchomości uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz zakłada koncentrację lokat z ekspozyjną na finansowanie przedsięwzięć dotyczących pośrednio lub bezpośrednio rynku nieruchomości, budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego lub na wynajem (w tym w systemach typu condo) i działalności deweloperskiej lub hotelowej, poprzez bezpośrednie inwestycje w podmioty z tych sektorów lub pośrednio poprzez inne podmioty.

Inne fundusze towarzystwa

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę