Copernicus High Yield Plus FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 21.02.2018

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.00%
3m 1.01%
6m 2.06%
YTD 0.00%
max 2.06%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający:
 • data uruchomienia: 17.07.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień kalendarzowy w każdym kwartale kalendarzowym
 • wartość aktywów netto: 2,7 mln PLN (12.2017)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: dłużne globalne High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe, wierzytelności (za wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych), listy zastawne, weksle, waluty, instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty pochodne. Może także inwestować w inne fundusze dłużne oraz gotówkowe. Instrumenty udziałowe mogą pojawić się w portfelu funduszu wyłącznie w wyniku wykonywania praw wynikających z posiadanych przez fundusz instrumentów dłużnych, przy czym zostaną one jak najszybciej upłynnione.

Inne fundusze towarzystwa

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę