Copernicus Absolute Return FIZ (w likwidacji)
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 16.03.2018

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.00%
3m 1.01%
6m -0.99%
12m 0.00%
YTD 0.00%
max 0.00%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający:
 • data uruchomienia: 15.03.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 28.02.2017 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień kalendarzowy każdego miesiąca
 • wartość aktywów netto: 0,8 mln PLN (01.2018)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz prowadzi politykę absolutnej stopy zwrotu, z nastawieniem na zysk niezależnie od bieżącej koniunktury. Od 0% do 100% aktywów funduszu mogą stanowić: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty innych funduszy inwestycyjnych, depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę