Polski Fundusz Energetyczny FIZ AN
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 21.02.2018

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.00%
3m -4.23%
6m 4.40%
12m 21.79%
YTD 0.00%
max 18.75%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający:
 • data uruchomienia: 30.06.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień kwartału kalendarzowego
 • wartość aktywów netto: 132,3 mln PLN (12.2017)
 • segment: aktywów niepublicznych
 • grupa: aktywów niepublicznych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w papiery wartościowe emitowane przez spółki działające na rynku energii, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Min. 80% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty nie będące przedmiotem publicznej ofercty: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, udziały w spółkach z o.o. i wierzytelności. Pozostałe aktywa lokowane są waluty i depozyty bankowe.

Inne fundusze towarzystwa

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę