Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 16.03.2018

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.00% -1.26% 2/15
3m 2.42% -0.76% 2/15
6m -0.20% -2.71% 4/15
12m 8.23% 0.26% 2/15
YTD 0.00% -1.56% 4/15
max 24.80% 2.14% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Piotr Żółkiewicz (od 06.2015)
  Tomasz Mazurczak (od 06.2015)
 • data uruchomienia: 16.06.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień kalendarzowy kwartału kalendarzowego
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Nadrzędnym celem funduszu jest osiąganie średniorocznych stóp zwrotu dla każdego 10-letniego okresu przewyższających rentowność lokat bankowych, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Każda z kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, waluty, depozyty bankowe. Fundusz generuje zysk głównie z posiadania w portfelu wyróżniających się jakościowo przedsiębiorstw, przynoszących nowy kapitał poprzez wytwarzanie potrzebnych społeczeństwu produktów.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę