Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Caspar Globalny
Caspar Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,60 PLN
+1,80 %
wycena na dzień 30.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.47% 2.98% -/-
3m 14.28% 19.75% -/-
6m 13.88% -1.62% -/-
12m 26.13% 3.97% -/-
YTD 13.88% -1.62% -/-
max 29.37% 4.42% -/-
Caspar Globalny

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Piotr Rojda (od 12.2015)
 • data uruchomienia: 15.12.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 29.06.2018 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 17,4 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 70% MSCI ACWI (w PLN) + 30% WIBOR 12M
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 66% aktywów funduszu stanowią instrumenty udziałowe. Do 34% aktywów może być inwestowane w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF), jak również w instrumenty dłużne. Fundusz nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę