Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Caspar Stabilny
Caspar Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,15 PLN
+0,12 %
wycena na dzień 01.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.80% 1.08% 11/13
3m 3.21% 6.45% 11/13
6m 9.13% -1.41% 1/13
12m 11.61% 0.69% 1/13
YTD 9.13% -1.41% 1/13
max 12.89% 2.56% -/-
Caspar Stabilny

Oceny Analiz Online

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Błażej Bogdziewicz (od 06.2019)
  Piotr Rojda (od 06.2019)
 • data uruchomienia: 02.11.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 03.06.2019 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 41,5 mln PLN (05.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 30% MSCI World Index + 50% stopy referencyjnej NBP + 20% Federal Funds Target Rate - Lower Bound
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 0 do 35% aktywów w instrumenty akcyjne. Do 100% lokat stanowią instrumenty dłużne. Część środków może być inwestowana w tytuły uczestnictwa. Fundusz nie jest funduszem regionalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę