Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Caspar Akcji Europejskich
Caspar Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,96 PLN
+0,85 %
wycena na dzień 03.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.10% 6.68% 13/17
3m 6.86% -0.57% 2/16
6m 8.64% -4.08% 1/14
12m 21.11% 3.89% 1/14
36m 32.78% -1.37% 1/11
YTD 4.66% -7.48% 1/14
max 93.27% 12.64% -/-
Caspar Akcji Europejskich

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Błażej Bogdziewicz (od 10.2015)
 • data uruchomienia: 02.11.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 13.10.2015 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 26,5 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 25% WIG + 25% MSCI Austria Index net USD + 25% MSCI Turkey Index net USD + 12,5% MSCI Hungary Index net USD + 12,5% MSCI Czech Republic Index net USD
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje aktywa w papiery udziałowe dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Polsce, Turcji, Szwajcarii i Państwach Członkowskich oraz w papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez skarby państwa wymienionych krajów. Nie mniej niż 50% lokat funduszu stanowią instrumenty akcyjne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,02 od -0,00 do 1,02 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 4,90% od 3,87% do 6,30% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,17 od -0,10 do 0,17 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę