Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (w likwidacji)
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.01%
3m 0.13%
6m -52.88%
12m -59.97%
YTD -52.69%
max -62.38%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Katarzyna Rokicka (od 11.2017)
  Paweł Sugalski (od 01.2018)
  Wojciech Dębski (od 02.2019)
  Andrzej Lis (od 02.2019)
  Piotr Bień (od 11.2019)
  Roch Pietroń (od 11.2019)
 • data uruchomienia: 20.10.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 01.02.2019 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień roboczy GPW każdego tygodnia
 • wartość aktywów netto: 1,3 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIG20lev
 • polityka inwestycyjna: Fundusz dąży do syntetycznej replikacji stóp zwrotu indeksu WIG20lev, jednak z możliwością aktywnego odchylania się od modelowej alokacji w akcje. Inwestuje przede wszystkim w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 oraz kontrakty terminowe na ten indeks. Lokaty te stanowią od 50% do 250% aktywów funduszu. Pozostała część środków inwestowana jest przede wszystkim w instrumenty dłużne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę