Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
mBank Multiasset
mBank FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,10 PLN
-0,11 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.96%
3m 5.11%
6m -3.96%
YTD -3.49%
max -1.84%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Maksymilian Łochowski (od 08.2019)
  Przemysław Miedziocha (od 08.2019)
 • data uruchomienia: 22.06.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 19.08.2019 r.
 • pierwsza wpłata: 10 000 PLN
 • następna wpłata: 1 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 5,7 mln PLN (06.2020)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% POLONIA + 2%
 • polityka inwestycyjna: Funduszu kładzie nacisk na globalną dywersyfikację oraz aktywne zarządzanie strukturą portfela w oparciu o szeroką gamę aktywów. Charakteryzuje się szerokimi limitami inwestycyjnymi. Udział poszczególnych kategorii lokat może podlegać istotnym zmianom w czasie. Zagraniczną część portfela stanowią przede wszystkim fundusze ETF, umożliwiające ekspozycję na konkretne klasy aktywów, regiony oraz sektory. Alokacja na polski rynek akcji budowana jest w sposób bezpośredni.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę