Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
mBank Obligacji
mBank FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,03 PLN
-0,03 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.57% 0.55% 14/25
3m 1.43% 2.24% 21/25
6m 3.64% 4.37% 19/25
YTD 3.43% 4.13% 19/25
max 3.57% 4.36% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Maksymilian Łochowski (od 08.2019)
  Jacek Mielcarek (od 08.2019)
  Remigiusz Wysota (od 08.2019)
 • data uruchomienia: 22.06.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 19.08.2019 r.
 • pierwsza wpłata: 10 000 PLN
 • następna wpłata: 1 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 49,2 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 75% Treasury BondSpot Poland + 25% POLONIA
 • polityka inwestycyjna: Przedmiotem inwestycji funduszu są głównie polskie obligacje skarbowe. Wskaźnik duration, będący miarą ryzyka stopy procentowej, zawiera się zazwyczaj w przedziale od 1,5 roku do 5 lat. Fundusz może także lokować aktywa w zagraniczne obligacje rządowe, w szczególności z Europy Środkowo-Wschodniej.

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę