Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
mBank Obligacji Korporacyjnych
mBank FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,22 PLN
+0,20 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.16% 1.11% 8/26
3m 0.30% -0.85% 5/26
6m 1.09% -0.16% 7/26
YTD 0.95% -0.40% 5/26
max 1.91% 0.51% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Maksymilian Łochowski (od 08.2019)
  Jacek Mielcarek (od 08.2019)
  Remigiusz Wysota (od 08.2019)
 • data uruchomienia: 22.06.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 19.08.2019 r.
 • pierwsza wpłata: 10 000 PLN
 • następna wpłata: 1 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 97,6 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% POLONIA
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie Polski. W ograniczonym zakresie przedmiotem lokat funduszu mogą być także polskie obligacje skarbowe oraz obligacje przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski. Przy doborze lokat preferowane są instrumenty wyceniane w sposób rynkowy, które są przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę