mBank Obligacji Korporacyjnych
mBank FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,01 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.09% 0.10% 21/25
max 0.40% 0.29% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Maksymilian Łochowski (od 08.2019)
  Jacek Mielcarek (od 08.2019)
  Remigiusz Wysota (od 08.2019)
 • data uruchomienia: 22.06.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 19.08.2019 r.
 • pierwsza wpłata: 10 000 PLN
 • następna wpłata: 1 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 20,6 mln PLN (09.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% POLONIA
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie Polski. W ograniczonym zakresie przedmiotem lokat funduszu mogą być także polskie obligacje skarbowe oraz obligacje przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski. Przy doborze lokat preferowane są instrumenty wyceniane w sposób rynkowy, które są przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę