Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Rockbridge Lokata Plus
Rockbridge FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,03 PLN
-0,03 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.30% 0.39% 21/26
3m 1.40% 1.32% 11/26
6m 1.88% 0.93% 5/26
12m 3.36% 1.72% 4/26
36m 8.88% 4.90% 2/21
YTD 1.95% 0.99% 5/26
max 15.51% 9.82% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Katarzyna Rokicka (od 11.2017)
 • data uruchomienia: 16.07.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 88,9 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 3M
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty dłużne, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Pozostałą część lokat funduszu stanowią depozyty bankowe. Inwestycje funduszu skupiają się na rynku polskim.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 2,04 od -0,00 do 2,04 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 0,26% od 0,08% do 0,79% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,47 od -0,67 do 0,61 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę