Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 10.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.71%
3m 13.93%
6m 3.24%
12m -3.92%
36m -14.43%
YTD 3.79%
max -11.00%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający:
 • data uruchomienia: 27.05.2011 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: w każdą środę, a w przypadku, gdy środa nie jest dniem giełdowym najbliższy dzień giełdowy poprzedzający środę
 • wartość aktywów netto: 8,5 mln PLN (06.2020)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy polskich oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne. Wartość aktywów funduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania tym portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,29% od 0,72% do 8,22% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,19 od -0,36 do 0,28 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę