Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Rockbridge Akcji Globalnych
Rockbridge FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,72 PLN
+0,37 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.15% 2.33% 16/39
3m 15.66% 17.47% 16/39
6m 0.38% -0.13% 14/37
12m 2.24% 5.74% 17/34
36m 3.21% 13.74% 15/24
YTD 1.71% 1.36% 13/36
max 97.42% 116.75% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Sugalski (od 01.2018)
  Wojciech Dębski (od 02.2019)
  Andrzej Lis (od 02.2019)
  Michał Tuczyński (od 01.2020)
  Tomasz Wilczęga (od 01.2020)
 • data uruchomienia: 08.05.2009 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 11,0 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 50% aktywów fundusz inwestuje w instrumenty udziałowe zapewniające globalną dywersyfikację portfela lokat (akcje, fundusze lokujące na rynkach rozwiniętych oraz wschodzących, instrumenty pochodne, ETF, ETN). Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne. Inwestycje dokonywane są w regionach geograficznych które charakteryzują się największym potencjałem wzrostu w horyzoncie średnioterminowym.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,30 słaby
odchylenie standardowe 3,83% od 2,51% do 7,98% niska zmienność
Sharpe'a -0,00 od -0,39 do 0,29 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę