Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Rockbridge Rynków Surowcowych
Rockbridge FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,29 PLN
+0,43 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.38%
3m 4.86%
6m -19.00%
12m -21.15%
36m -28.68%
YTD -19.69%
max -32.31%

Oceny Analiz Online

Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Sugalski (od 01.2018)
  Wojciech Dębski (od 02.2019)
  Andrzej Lis (od 02.2019)
 • data uruchomienia: 16.12.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 9,9 mln PLN (06.2020)
 • segment: rynku surowców
 • grupa: rynku surowców pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 75% Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Index (ex Reuters/Jefferies CRB Index) / 25% WIBID3M
 • polityka inwestycyjna: Min. 50% aktywów inwestuje w akcje spółek związane z sektorem żywności i surowców, oraz instrumenty (w tym fundusze oraz pochodne) związane z cenami surowców. Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne i waluty. Inwestuje na rynkach krajów OECD. Udział akcji spółek związanych z rynkiem surowców oraz instrumentów bezpośrednio związanych z cenami surowców nie został określony.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,78% - -
Sharpe'a -0,28 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę