Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Rockbridge Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 10.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.10%
3m 1.06%
6m 1.20%
12m 1.33%
36m 2.53%
YTD 1.20%
max 23.33%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający:
 • data uruchomienia: 19.05.2006 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień giełdowy w każdym miesiącu kalendarzowym
 • wartość aktywów netto: 14,5 mln PLN (06.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie z ochroną kapitału
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz z ochroną kapitału. Stosuje strategię CPPI, zgodnie z którą udział akcji i instrumentów dłużnych w portfelu jest tak dobierany, aby uniknąć spadku aktywów w wyznaczonych 3-letnich okresach poniżej 100% ulokowanego kapitału z pierwszej wyceny każdego okresu. Aktualny okres 3-letni zawiera się w dniach 30.06.2015 - 29.06.2018. Do 40% aktywów jest inwestowane głównie w akcje spółek z indeksu WIG20 Pozostała część lokowana jest w instrumenty dłużne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,20% od 0,18% do 0,75% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,21 od -0,38 do 0,15 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę