Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Rockbridge Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 10.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.05%
3m 0.87%
6m 0.90%
12m 0.82%
36m 1.84%
YTD 0.90%
max 48.66%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający:
 • data uruchomienia: 31.03.2005 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień giełdowy w każdym miesiącu kalendarzowym
 • wartość aktywów netto: 9,6 mln PLN (06.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie z ochroną kapitału
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz z ochroną kapitału. Stosuje strategię CPPI, zgodnie z którą udział akcji i instrumentów dłużnych w portfelu jest tak dobierany, aby uniknąć spadku aktywów w wyznaczonych 3-letnich okresach poniżej 100% ulokowanego kapitału z pierwszej wyceny każdego okresu. Aktualny okres 3-letni zawiera się w dniach 31.03.2014 - 31.03.2017. Do 40% aktywów jest inwestowane głównie w akcje spółek z indeksu WIG20 Pozostała część lokowana jest w instrumenty dłużne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,20% od 0,18% do 0,75% niska zmienność
Sharpe'a -0,31 od -0,38 do 0,15 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę