Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Rockbridge Zrównoważony
Rockbridge FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,50 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.13% 1.60% 4/16
3m 17.86% 11.42% 2/16
6m 1.02% -3.10% 4/16
12m -1.00% -3.57% 4/16
36m -10.81% -5.86% 10/14
YTD 1.54% -2.31% 4/16
max 98.00% 112.15% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Katarzyna Rokicka (od 11.2017)
  Paweł Sugalski (od 01.2018)
  Wojciech Dębski (od 02.2019)
  Andrzej Lis (od 02.2019)
 • data uruchomienia: 03.11.1999 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 06.06.2001 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 69,0 mln PLN (06.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 50% WIG + 40% Treasury BondSpot Poland + 10% POLONIA
 • polityka inwestycyjna: Fundusz dokonuje lokat głównie w akcje i obligacje. Akcje i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne oparte o akcje i indeksy akcji stanowią od 0% do 70% aktywów. Pozostałą część lokat stanowią instrumenty dłużne, m. in. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, certyfikaty depozytowe oraz depozyty.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,84 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,08% od 2,50% do 4,00% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,16 od -0,25 do 0,24 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę