BPS Konserwatywny
BPS FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,09 PLN
+0,06 %
wycena na dzień 24.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.19% 0.11% 29/47
3m -1.04% 0.10% 43/47
6m -0.24% 0.48% 40/47
12m 1.30% 1.45% 36/47
36m 6.13% 4.97% 24/43
YTD -1.28% 0.09% 44/47
max 14.64% 12.00% -/-

Oceny Analiz Online

ranking zawieszony W związku z odpisem obligacji PBS Sanok i związanymi z tym wysokimi stratami funduszu, od dnia 16 stycznia 2020 r. zawieszeniu uległy wszystkie jego oceny.

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Bartosz Stryjewski (od 02.2019)
 • data uruchomienia: 10.05.2011 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 31.12.2013 r.
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 81,7 mln PLN (01.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 3M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w krótkoterminowe instrumenty dłużne głównie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Papiery dłużne stanowią co najmniej 70% lokat. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe oraz jednostki funduszy dłużnych i gotówkowych. Co najmniej 50% aktywów funduszu inwestowane jest w papiery dłużne, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,46 - -
odchylenie standardowe 0,33% od 0,07% do 1,00% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,16 od -0,81 do 1,11 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę