Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BPS Obligacji Korporacyjnych
BPS SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,18 PLN
-0,01 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.21% 0.46% 23/26
3m 1.14% 2.25% 19/26
6m -0.89% -0.15% 18/26
12m 0.61% 1.13% 15/25
36m 5.54% 5.10% 11/23
YTD -0.83% -0.12% 18/26
max 21.89% 17.39% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Bartosz Stryjewski (od 02.2019)
 • data uruchomienia: 26.09.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 11,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 6M + 1 pkt. proc.
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa i NBP, a także w korporacyjne i skarbowe instrumenty rynku pieniężnego. Udział papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa stanowi co najmniej 50% aktywów. Fundusz inwestuje przede wszystkim na rynku polskim. Fundusz dąży do osiągania stabilnych zysków przy jednoczesnej ochronie powierzonego kapitału.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,07 od -0,00 do 1,82 dobry
odchylenie standardowe 0,95% od 0,10% do 1,47% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,04 od -0,15 do 0,62 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę