Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BPS Dłużny
BPS SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,39 PLN
-0,03 %
wycena na dzień 22.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.47% 0.45% 19/45
3m 0.19% -0.46% 10/45
6m -3.97% -0.36% 44/45
12m -2.42% 0.72% 42/45
36m 2.62% 3.50% 33/42
YTD -4.23% -0.38% 44/45
max 16.36% 12.55% -/-

Oceny Analiz Online

ranking zawieszony W związku z odpisem obligacji PBS Sanok i związanymi z tym wysokimi stratami funduszu, od dnia 16 stycznia 2020 r. zawieszeniu uległy wszystkie jego oceny.

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Bartosz Stryjewski (od 02.2019)
 • data uruchomienia: 26.09.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 15,2 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 1M, pomniejszony o stawkę rezerwy obowiązkowej
 • polityka inwestycyjna: Do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, oraz depozyty bankowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Udział tego typu instrumentów finansowych stanowi co najmniej 70% wartości aktywów. Fundusz inwestuje przede wszystkim na rynku polskim.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 - -
odchylenie standardowe 0,97% od 0,09% do 1,00% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,03 od -0,95 do 0,87 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę