BPS Obligacji
BPS FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,31 PLN
+0,21 %
wycena na dzień 24.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.59% 0.71% 14/19
3m 0.10% 0.61% 17/18
6m 0.44% 0.89% 15/18
12m 2.70% 2.82% 11/18
36m 9.61% 10.02% 10/17
YTD -0.03% 0.46% 17/19
max 43.93% 40.55% -/-

Oceny Analiz Online

ranking zawieszony W związku z odpisem obligacji PBS Sanok i związanymi z tym wysokimi stratami funduszu, od dnia 16 stycznia 2020 r. zawieszeniu uległy wszystkie jego oceny.

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Bartosz Stryjewski (od 02.2019)
 • data uruchomienia: 10.05.2011 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 32,9 mln PLN (01.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: Bloomberg Barclays Series E Poland Govt All> 1 Yr Bond Index + 20% WIBID 3M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne w tym głównie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Instrumenty o charakterze dłużnym stanowią łącznie nie mniej niż 70% aktywów. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP stanowią od 50% do 100% aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 - -
odchylenie standardowe 0,33% od 0,27% do 0,78% niska zmienność
Sharpe'a 0,41 od -0,10 do 0,64 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę