BPS Stabilnego Wzrostu
BPS FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,60 PLN
-1,42 %
wycena na dzień 24.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.63% -0.81% 38/39
3m -2.63% 0.35% 38/39
6m -1.47% 1.31% 34/37
12m -4.24% 0.59% 33/36
36m -5.83% -0.08% 25/33
YTD -2.47% -0.06% 38/39
max 10.90% 12.31% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Kacper Żak (od 03.2016)
  Bartosz Stryjewski (od 02.2019)
 • data uruchomienia: 10.05.2011 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 17,8 mln PLN (01.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 30% WIG + Bloomberg Barclays Series E Poland Govt All> 1 Yr Bond Index + 20% WIBID 3M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie średnio 30% aktywów w akcje i obligacje zamienne. Średnio 70% aktywów funduszu jest inwestowane w instrumenty dłużne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,88 słaby
odchylenie standardowe 1,32% od 0,41% do 2,09% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,14 od -0,52 do 0,35 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę