AXA Akcji
AXA FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,57 PLN
-1,43 %
wycena na dzień 23.05.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -7.09% -6.67% 42/60
3m -5.05% -5.20% 27/58
6m 0.83% -0.69% 19/57
12m -6.36% -8.74% 19/56
36m 13.89% 5.12% 15/51
YTD -1.21% -0.89% 34/58
max 7.89% 10.95% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Mizerski (od 07.2010)
  Sebastian Liński (od 04.2014)
  Grzegorz Parosa (od 04.2015)
  Andrzej Nowak (od 04.2016)
  Karol Paczuski (od 04.2016)
 • data uruchomienia: 05.07.2010 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 299,4 mln PLN (04.2019)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 95% WIG + 5% WIBID O/N, pomniejszone o koszty zarządzania
 • polityka inwestycyjna: Instrumenty udziałowe stanowią od 70% do 100% aktywów funduszu. Do 30% lokat mogą stanowić instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Do 30% lokat stanowić mogą jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, których polityka zakłada inwestowanie większości aktywów w akcje. Do 35% aktywów może być inwestowane w papiery udziałowe notowane na rynkach zagranicznych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,42 od -0,00 do 1,91 bardzo dobry
odchylenie standardowe 3,51% od 2,54% do 4,95% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,11 od -0,24 do 0,26 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę