AXA Akcji
AXA FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,07 PLN
-0,06 %
wycena na dzień 22.08.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -6.06% -6.48% 25/64
3m 0.06% -1.84% 9/59
6m -3.61% -5.85% 16/57
12m -5.59% -8.93% 9/56
36m 12.24% 1.16% 11/50
YTD 0.29% -1.57% 15/57
max 9.53% 10.19% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Mizerski (od 07.2010)
  Sebastian Liński (od 04.2014)
  Grzegorz Parosa (od 04.2015)
  Andrzej Nowak (od 04.2016)
  Karol Paczuski (od 04.2016)
 • data uruchomienia: 05.07.2010 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 284,6 mln PLN (07.2019)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 95% WIG + 5% WIBID O/N, pomniejszone o koszty zarządzania
 • polityka inwestycyjna: Instrumenty udziałowe stanowią od 70% do 100% aktywów funduszu. Do 30% lokat mogą stanowić instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Do 30% lokat stanowić mogą jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, których polityka zakłada inwestowanie większości aktywów w akcje. Do 35% aktywów może być inwestowane w papiery udziałowe notowane na rynkach zagranicznych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,99 od -0,00 do 2,11 bardzo dobry
odchylenie standardowe 3,46% od 2,65% do 5,14% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,14 od -0,25 do 0,29 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę