Santander Strategia Akcyjna
Santander Prestiż SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-2,14 PLN
-0,25 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.12% -2.38% 25/64
3m -4.50% -5.18% 25/64
6m -6.41% -6.90% 28/59
12m -2.50% -2.84% 28/56
YTD -0.24% -1.13% 23/57
max -13.29% -13.97% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Bartosz Dębowski (od 02.2018)
  Jacek Grel (od 02.2018)
  Michał Hołda (od 02.2018)
  Paweł Pisarczyk (od 02.2018)
  Jakub Płotka (od 02.2018)
  Szymon Borawski-Reks (od 02.2018)
  Adam Nowakowski (od 12.2018)
 • data uruchomienia: 09.02.2018 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1,7 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz jest funduszem funduszy i lokuje co najmniej 70% aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy otwartych zarządzanych przez Towarzystwo. Od 70% do 90% aktywów stanowią inwestycje w fundusze akcyjne, a od 10% do 30% - w fundusze dłużne.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę