Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Santander Strategia Akcyjna
Santander Prestiż SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+3,87 PLN
+0,49 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 8.20% 10.15% 48/59
3m -3.71% -1.66% 41/59
6m -7.62% -6.76% 33/59
12m -8.53% -8.72% 30/58
YTD -9.46% -9.26% 31/59
max -19.50% -20.04% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Michał Hołda (od 02.2018)
  Bartosz Dębowski (od 02.2018)
  Jacek Grel (od 02.2018)
  Szymon Borawski-Reks (od 02.2018)
  Jakub Płotka (od 02.2018)
  Paweł Pisarczyk (od 02.2018)
  Adam Nowakowski (od 12.2018)
 • data uruchomienia: 09.02.2018 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 6,6 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz jest funduszem funduszy i lokuje co najmniej 70% aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy otwartych zarządzanych przez Towarzystwo. Od 70% do 90% aktywów stanowią inwestycje w fundusze akcyjne, a od 10% do 30% - w fundusze dłużne.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę