Santander Strategia Dynamiczna
Santander Prestiż SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,33 PLN
+0,14 %
wycena na dzień 05.12.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.21% -1.80% 3/16
3m 0.03% -0.01% 8/16
6m -0.11% 0.01% 10/16
12m -0.33% -0.60% 8/16
YTD 1.11% 1.13% 9/16
max -6.87% -5.21% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Michał Hołda (od 02.2018)
  Bartosz Dębowski (od 02.2018)
  Jacek Grel (od 02.2018)
  Szymon Borawski-Reks (od 02.2018)
  Jakub Płotka (od 02.2018)
  Paweł Pisarczyk (od 02.2018)
  Adam Nowakowski (od 12.2018)
 • data uruchomienia: 09.02.2018 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 2,0 mln PLN (11.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz jest funduszem funduszy i lokuje co najmniej 70% aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy otwartych zarządzanych przez Towarzystwo. Od 40% do 60% aktywów stanowią inwestycje w fundusze akcyjne, a od 40% do 60% - w fundusze dłużne. Do 30% środków może zostać zainwestowanych bezpośrednio w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę