Santander Strategia Stabilna
Santander Prestiż SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,15 PLN
-0,12 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.66% -0.55% 23/37
3m -1.44% -0.94% 25/36
6m -1.76% -0.86% 29/36
12m 0.51% 1.19% 28/36
YTD 1.17% 1.48% 24/36
max -3.76% -2.20% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Jacek Grel (od 02.2018)
  Michał Hołda (od 02.2018)
  Paweł Pisarczyk (od 02.2018)
  Szymon Borawski-Reks (od 02.2018)
  Bartosz Dębowski (od 02.2018)
  Jakub Płotka (od 02.2018)
  Adam Nowakowski (od 12.2018)
 • data uruchomienia: 09.02.2018 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 3,7 mln PLN (09.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz jest funduszem funduszy i lokuje co najmniej 70% aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy otwartych zarządzanych przez Towarzystwo. Od 60% do 80% aktywów stanowią inwestycje w fundusze dłużne, a od 20% do 40% - w fundusze akcyjne. Do 30% środków może zostać zainwestowanych bezpośrednio w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę