Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Santander Strategia Stabilna
Santander Prestiż SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,91 PLN
+0,21 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.07% 3.92% 16/35
3m -2.64% 0.93% 33/35
6m -4.18% 0.45% 32/35
12m -4.02% 1.19% 29/32
YTD -4.94% -0.38% 32/35
max -7.70% -1.64% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Michał Hołda (od 02.2018)
  Bartosz Dębowski (od 02.2018)
  Jacek Grel (od 02.2018)
  Szymon Borawski-Reks (od 02.2018)
  Jakub Płotka (od 02.2018)
  Paweł Pisarczyk (od 02.2018)
  Adam Nowakowski (od 12.2018)
 • data uruchomienia: 09.02.2018 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 4,3 mln PLN (05.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz jest funduszem funduszy i lokuje co najmniej 70% aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy otwartych zarządzanych przez Towarzystwo. Od 60% do 80% aktywów stanowią inwestycje w fundusze dłużne, a od 20% do 40% - w fundusze akcyjne. Do 30% środków może zostać zainwestowanych bezpośrednio w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę