Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Santander Strategia Konserwatywna
Santander Prestiż SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,33 PLN
+0,14 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.37% 1.71% 34/35
3m 4.19% 10.03% 35/35
6m -3.62% 0.16% 29/35
12m -2.96% 0.67% 24/32
YTD -3.21% 0.79% 29/35
max -1.81% -1.63% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Michał Hołda (od 02.2018)
  Bartosz Dębowski (od 02.2018)
  Jacek Grel (od 02.2018)
  Szymon Borawski-Reks (od 02.2018)
  Jakub Płotka (od 02.2018)
  Paweł Pisarczyk (od 02.2018)
  Adam Nowakowski (od 12.2018)
 • data uruchomienia: 05.02.2018 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 15,3 mln PLN (05.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz jest funduszem funduszy i lokuje co najmniej 70% aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy otwartych zarządzanych przez Towarzystwo. Od 80% do 100% aktywów stanowią inwestycje w fundusze dłużne, a do 20% - w fundusze akcyjne. Do 30% środków może zostać zainwestowanych bezpośrednio w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę