Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
Santander Prestiż SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+5,16 PLN
+0,47 %
wycena na dzień 19.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.49% 1.58% 5/12
3m 9.10% 7.50% 4/11
6m 14.23% 14.07% 6/11
12m 18.04% 14.84% 5/11
YTD 6.03% 4.45% 3/11
max 11.50% 12.85% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Jacek Grel (od 01.2018)
 • data uruchomienia: 30.01.2018 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 10 000 PLN
 • następna wpłata: 1 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 14,1 mln PLN (01.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 95% MSCI USA Index USD + 5% WIBID 3M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz jest funduszem funduszy i lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy, które lokują co najmniej 50% aktywów w akcje i inne udziałowe instrumenty finansowe spółek z rynków USA. Pozostałe środki mogą być inwestowane bezpośrednio w akcje i instrumenty o podobnym charakterze.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę