Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
Santander Prestiż SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-3,57 PLN
-0,35 %
wycena na dzień 21.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.08% 3.89% 7/11
3m 3.97% 5.47% 8/11
6m 5.53% 6.16% 4/11
12m 11.71% 10.90% 5/10
YTD 17.88% 21.23% 7/11
max 1.86% 4.57% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Jacek Grel (od 01.2018)
 • data uruchomienia: 30.01.2018 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 10 000 PLN
 • następna wpłata: 1 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 11,2 mln PLN (10.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 95% MSCI USA Index USD + 5% WIBID 3M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz jest funduszem funduszy i lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy, które lokują co najmniej 50% aktywów w akcje i inne udziałowe instrumenty finansowe spółek z rynków USA. Pozostałe środki mogą być inwestowane bezpośrednio w akcje i instrumenty o podobnym charakterze.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę