Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
Santander Prestiż SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-2,18 PLN
-0,25 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.11% -0.19% 7/11
3m -1.88% -2.08% 4/11
6m -4.65% -4.17% 6/11
12m 4.02% 6.34% 9/11
YTD 7.32% 8.32% 7/11
max -11.57% -9.93% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Jacek Grel (od 01.2018)
 • data uruchomienia: 30.01.2018 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 10 000 PLN
 • następna wpłata: 1 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 3,2 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 95% MSCI Emerging Markets Index USD + 5% WIBID 3M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz jest funduszem funduszy i lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy, które co najmniej 50% aktywów lokują w akcje i inne udziałowe instrumenty finansowe spółek z rynków wschodzących, obejmujących kraje ujęte w indeksie MSCI Emerging Markets. Pozostałe środki mogą być inwestowane bezpośrednio w akcje i instrumenty o podobnym charakterze.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę