Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
Santander Prestiż SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,48 PLN
+0,06 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 7.49% 8.36% 11/12
3m -5.25% -6.22% 7/12
6m -6.80% -7.41% 5/11
12m -3.53% -3.82% 4/11
YTD -11.90% -12.78% 5/11
max -17.07% -15.83% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Jacek Grel (od 01.2018)
 • data uruchomienia: 30.01.2018 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 10 000 PLN
 • następna wpłata: 1 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 4,0 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 95% MSCI Emerging Markets Index USD + 5% WIBID 3M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz jest funduszem funduszy i lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy, które co najmniej 50% aktywów lokują w akcje i inne udziałowe instrumenty finansowe spółek z rynków wschodzących, obejmujących kraje ujęte w indeksie MSCI Emerging Markets. Pozostałe środki mogą być inwestowane bezpośrednio w akcje i instrumenty o podobnym charakterze.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę