Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
Santander FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,11 PLN
-0,23 %
wycena na dzień 28.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.97% 7.19% 9/24
3m 1.93% 4.40% 13/24
6m -0.95% 0.74% 12/24
12m -0.35% 1.53% 12/23
YTD -4.17% -1.83% 14/24
max -3.07% -12.92% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Jakub Płotka (od 11.2017)
 • data uruchomienia: 03.11.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 44,3 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 60% mWIG40 + 30% sWIG80 + 10% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 66% aktywów lokowane jest w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, w tym przynajmniej 50% w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze emitowane przez małe i średnie spółki notowane na GPW (spoza indeksu WIG20). Inwestycje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić nie więcej niż 34% aktywów funduszu.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę