Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych
Santander Prestiż SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+3,88 PLN
+0,44 %
wycena na dzień 22.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.08% 4.42% 17/17
3m -20.00% -15.68% 11/16
6m -17.28% -9.94% 11/14
12m -13.49% -4.82% 14/14
36m -16.50% -5.89% 10/11
YTD -19.64% -12.86% 11/14
max -10.66% 15.76% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Jacek Grel (od 05.2016)
 • data uruchomienia: 19.02.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 10 000 PLN
 • następna wpłata: 1 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 12,6 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu Santander European Dividend. Do 30% lokat mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz przez Narodowy Bank Polski. Fundusz źródłowy lokuje większość swoich aktywów w akcje emitowane przez spółki z wysokorozwiniętych krajów Europy, z których większość wypłaca dywidendy z tytułu ich posiadania.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,07 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,37% od 3,88% do 6,21% niska zmienność
Sharpe'a -0,10 od -0,10 do 0,16 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę