Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Santander Obligacji Korporacyjnych S
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,12 PLN
+0,19 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.72% 1.11% -/-
3m -2.62% -0.85% -/-
6m -2.34% -0.16% -/-
12m -0.33% 1.22% -/-
36m 3.30% 4.97% -/-
YTD -2.67% -0.40% -/-
max 28.40% 27.61% -/-

Oceny Analiz Online

Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Pisarczyk (od 12.2014)
 • data uruchomienia: 10.02.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1 571,4 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 3M + 50 punktów bazowych
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Co najmniej 66% lokat denominowanych jest w walucie polskiej. Do 10% może być inwestowane w obligacje zamienne na akcje, oraz do 10% w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę