Arka BZ WBK Akcji Tureckich
Arka BZ WBK FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,04 PLN
+0,09 %
wycena na dzień 20.10.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.82% -1.12% 2/5
3m -3.90% -4.96% 2/5
6m 2.19% 3.44% 4/5
12m 6.97% 5.12% 2/5
36m 4.69% 3.46% 3/5
YTD 14.73% 13.45% 2/5
max 5.32% 2.49% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Bartosz Dębowski (od 05.2015)
 • data uruchomienia: 29.10.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 27.05.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 131,4 mln PLN (09.2017)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji tureckich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Turcja
 • benchmark: 95% BIST 100 Index
 • polityka inwestycyjna: Subfundusz jest regionalnym subfunduszem akcji rynku tureckiego i lokuje swoje aktywa w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Turcji. Nie więcej niż 34% swoich aktywów subfundusz może inwestować w lokaty inne niż wskazane powyżej.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,26 od -0,00 do 0,48 słaby
odchylenie standardowe 5,97% od 4,88% do 6,31% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,01 do 0,08 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę