Arka BZ WBK Akcji Tureckich
Arka BZ WBK FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,52 PLN
+1,71 %
wycena na dzień 24.05.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -14.80% -13.81% 3/3
3m -23.25% -22.90% 3/3
6m -17.44% -15.63% 3/3
12m -26.25% -24.37% 3/3
36m -29.49% -29.39% 1/3
YTD -24.74% -23.95% 3/3
max -23.04% -22.92% -/-

Oceny Analiz Online

Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Bartosz Dębowski (od 05.2015)
 • data uruchomienia: 29.10.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 27.05.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 99,5 mln PLN (04.2018)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji tureckich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Turcja
 • benchmark: 95% BIST 100 Index
 • polityka inwestycyjna: Subfundusz jest regionalnym subfunduszem akcji rynku tureckiego i lokuje swoje aktywa w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Turcji. Nie więcej niż 34% swoich aktywów subfundusz może inwestować w lokaty inne niż wskazane powyżej.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,04 - -
odchylenie standardowe 5,92% - -
Sharpe'a -0,06 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę