Arka BZ WBK Akcji Tureckich
Arka BZ WBK FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,09 PLN
+0,23 %
wycena na dzień 28.03.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.33% -0.01% 3/5
3m 6.03% 4.77% 2/5
6m 0.26% -1.99% 1/5
12m -0.48% -3.91% 1/5
36m 15.09% 11.74% 2/5
YTD 5.77% 4.58% 2/5
max -2.91% -5.53% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4
zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Bartosz Dębowski (od 05.2015)
 • data uruchomienia: 29.10.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 27.05.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 500 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 160,2 mln PLN (02.2017)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji tureckich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Turcja
 • benchmark: 95% BIST 100 Index
 • polityka inwestycyjna: Subfundusz jest regionalnym subfunduszem akcji rynku tureckiego i lokuje swoje aktywa w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Turcji. Nie więcej niż 34% swoich aktywów subfundusz może inwestować w lokaty inne niż wskazane powyżej.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,34 od -0,00 do 0,62 dobry
odchylenie standardowe 6,51% od 5,31% do 7,00% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,10 od 0,05 do 0,16 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę